Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας μιας επιχείρησης είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα για την επιτυχημένη προβολή, καθιέρωση, και τη σταθερή επιτυχημένη λειτουργία της στις όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις της αγοράς.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις και η τεχνολογία αιχμής είναι απαραίτητα συστατικά για μια επιτυχημένη σχεδίαση καθώς και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπειρία. Είμαστε στο χώρο των Γραφικών Τεχνών από το 1951 και παράλληλα έχουμε διδάξει σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, την ειδικότητα του Τεχνικού Γραφίστα επί σειρά ετών,. έχοντας βγάλει καταξιωμένους γραφίστες στον Ελλαδικό χώρο.