Εκτυπώσεις OFSSET (επιπεδοτυπία)
Εκτυπώσεις υψιτυπίας - αναγλυφοτυπία
Εκτυπώσεις Laser
Εκτυπώσεις τρισδιάστατες

Εκτυπώσεις OFSSET σε χαρτί κάθε μεγέθους, είδους και πάχους. Μονόχρωμες και έγχρωμες  για Βιβλία, περιοδικά εφημερίδες, αφίσες, μπροσούρες, προσπέκτ, ετικέτες, περιτιλύγματα πολυτελείας, κουτιά.

Εκτυπώσεις υψιτυπίας για ανάγλυφα, κόψιμο κουτιών και ετικετών σε οποιοδήποτε σχέδειο, αρίθμιση μετοχών, χρεωγράφων, επιταγών, εισητηρίων, λαχνών, κατασκευή ξυστών. 

Εκτυπώσεις LASER σε χαρτί, χαρτόνι, ξύλο, πλαστικό, δέρμα.

Εκτυπώσεις τρισδιάστατες σε πλαστικό, ρητίνη, ή χάραξη σε αλουμίνιο. Κατασκευή καλουπιών με ειδική ρητίνη για μήτρες καλουπιών χύτευσης.