Πελάτες μας υπάρχουν σε όλους τους χώρους ξεκινώντας από τον απλό καθημερινό ιδιώτη, επαγγελματία, υπάλληλο, μέχρι μεγάλες βιοτεχνίες και βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, και κυρίως Ιερές μονές  με εκδώσεις υψηλού τιράζ, εφημερίδες, αλλά και έμποροι για τα έτοιμα προϊόντα.